Facebook icon  

Posláním společnosti Boleslavská sportovní s. r. o. mělo být nejprve provozování e-shopu se sportovním, zejména badmintonovým vybavením. V důsledku nutnosti komplikované implementace EET do e-shopu i pro transakce prováděné platebními kartami jsme se nakonec rozhodli tento záměr nerealizovat.

S účinností od 23.05.2017 jsme společnost úspěšně přihlásili k členství ve Středočeském badmintonovém svazu a potažmo tak i ke členství ve svazu celostátním.

Jelikož nejsme jako většína sportovních klubů spolkem, ale společností s ručením omezeným, stanovilo vedení společnosti autokratickým způsobem základní pravidla pro členství v klubu. Tato pravidla je třeba bezpodmínečně dodržovat, v opačném případě může ze strany klubu dojít k vyloučení hráče z řad členů. Prosíme tak velice důrazně o jejich dodržování!

Základní pravidla pro členy klubu Boleslavská sportovní s. r. o.:

1. Důsledně dodržovat pravidla fair - play. Je důležité vyhrát výměnu, set, zápas či celý turnaj, ale ne za cenu ztráty vlastní cti.

2. Chovat úctu a respekt ke všem trenérům, hráčům a rozhodčím.

3. Přistupovat k zápasům i tréninkům s maximálním možným nasazením, žádný zápas nevzdávat, a to ani v případě, že má soupeř na sobě reprezentační dres - může to být koneckonců jeho levná kopie koupená ve stánku se suvenýry.

Placení členských příspěvků

1. Každý člen je povinen platit klubu členské příspěvky, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku za tento kalendářní rok. Nezaplacením příspěvku v řádném termínu dochází k pozastavení členství v klubu. Nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v náhradním termínu do 31. března, jeho členství v klubu je tímto dnem ukončeno.

2. Lhůty a termíny pro úhradu poplatků jsou členové nebo jejich zákonní zástupci povinni hlídat sami. Poplatek lze hradit hotově v sídle klubu nebo bankovním převodem na bankovní účet č. 1042784012 / 2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Jako variabilní symbol uvede člen datum narození bez teček ve formátu ddmmrrrr.

Registrační formulář

Např. 1.1.1985

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com