Prohlášení registrovaných hráčů

Provedením registrace hráče na prostřednictvím e-mailu zaslaného společnosti Boleslavská sportovní s. r. o. vyslovuji souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména:

  • souhlasím s tím, aby společnost Boleslavská sportovní s. r. o. (dále jen "sportovní klub") zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v sportovním klubu společnosti. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
  • dále souhlasím s tím, že sportovní klub je oprávněny poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého badmintonového svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení České unie sportu a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.
  • osobní údaje, včetně rodného čísla, je sportovní klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ve sportovním klubu.
  • souhlasím s tím, že osobní údaje ve formátu jméno, příjmení a datum narození budou uveřejněny elektronické databázi na webových stránkách ČBaS, pokud budu registrovaným hráčem ČBaS.
  • souhlasím, aby mi byly na e-mail zadaný pro registraci člena sportovního klubu zasílány informace týkající se registrace člena a akcí organizovanými sportovním klubem.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb.


Prohlášení sportovního klubu

Sportovní klub prohlašuje, že osobní údaje shromažďuje a zpracovává, protože musí, neboť mu to ukládá zákona a směrnice ČBaS. Sportovní klub nikdy nezpřístupní ani neprodá osobní údaje třetí straně a nebude na e-maily hráčů zasílat žádné nevyžádané a nesouvisející e-maily s výjimkou e-mailů souvisejících s činností klubu (pozvánky na klubové akce, vyúčtování členských příspěvků, apod.).

Rovněž tímto všechny hráče informujeme, že s osobními údaji nakládáme zcela v souladu se Nařízení EU 2016/679 GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů).